Pesma nedelje

 

Miloš Crnjanski

 

VOJNIČKA PESMA

Nisam ja za srebro ni za zlato plako,
              niti za Dušanov sjaj.
Ne bih ja rukom za carske dvore mako,
              za onaj bludnica raj. 

A šta je meni do tih mramornih dvora
              tučnog ponoćnog sata,
što očima slepim odbijati mora,                                                  sestri sramnoj od brata? 

A šta je meni do velmoža u svili,
              sa sokolom na ruci?
Otac mi je sebar što na točku cvili,
              a kćer mi glođu vuci. 

Baš ništa me za crkve duša ne boli,
              za silnoga cara dom.
Za grčke ikone poleguša golih
              u robovskom hramu mom. 

Dao je njinoj duši oproštaj
              guslara seljački poj.
U njivama mi je sahranjen lelek taj,
              u prokleti večan znoj. 

Nisam ja za srebro ni za zlato plako,
             niti za Dušanov sjaj.
Ne bih ja rukom za carske dvore mako,
             za onaj bludnica raj.

***