Bibliografija

MILOŠA CRNJANSKOG
 
I ORIGINALNA DELA
Posebna izdanja
 
1918.
1. MASKA. Poetička komedija. Zagreb, Društvo hrvatskih književnika, 1918.
 
1919.
2. LIRIKA ITAKE, Beograd, S. B. Cvijanović, 1919. 
3. SVETA VOJVODINA, Beograd, S. B. Cvijanović, b. g. (1919).
 
1920.
4. PRIČE O MUŠKOM, Beograd, S. B. Cvijanović, 1920.
 
1921.
5. DNEVNIK O ČARNOJEVIĆU. Roman. Beograd, Sveslovenska knjižarnica M. J. Stefanovića i druga, 1921.
1923.
6. ANTOLOGIJA KINESKE LIRIKE. Odabrao Miloš Crnjanski. Beograd, Izdavačka knjižarnica Napredak, 1923.
1927.
7. NAŠE PLAŽE NA JADRANU. Beograd, Jadranska straža. Glavni odbor u Beogradu. Ljubljana, Jugoslovenska tiskarna, 1927.
 
1928.
8. BOKA KOTORSKA – DER GOLF VON KOTOR. Beograd, Jadranska straža, št. Jugoslovenska tiskarna v Ljubljani, 1928. 
9. LES BOUCHES DE KOTOR (THE GULF OF KOTOR), Beograd, Jadranska straža, št. Jugoslovenska tiskarna v Ljubljani, 1928. 
10. PESME STAROG JAPANA. Antologija. Odabrao Miloš Crnjanski. Beograd - Sarajevo, Izdavačka knjižarnica Napredak, 1928.
 
1929.
11. SEOBE. Roman. Beograd, Knjižara Gece Kona, 1929.
1930.
12. LJUBAV U TOSKANI. Beograd, Knjižarnica Gece Kona, 1930. 
13. SABRANA DELA. Knj. 1-2. Predgovor: „Književno delo Miloša Crnjanskog“ (napisao) Milan Bogdanović. Beograd, Narodna prosveta, b. g. (1930).
 
1931.
14. KNJIGA O NEMAČKOJ I. Beograd, Knjižarnica Gece Kona, 1931.
 
1934.
15. SVETI SAVA. Beograd, Zadruga Profesorskog društva, 1934.
 
1936.
16. BELGRADE par Miloš Crnjanski. Belgrade, Bureau central de presse, 1936.
17. LUDVIG EMIL: MUSOLINI. Razgovori. Sa deset slika. Preveo Miloš Crnjanski, Beograd, Narodno delo, št. Tipofizija, Zagreb, b. g. (1936).
 
1954.
18. ODABRANI STIHOVI. Paris, D. R. Aćimović, 1954.
 
1956.
19. SEOBE. DNEVNIK O ČARNOJEVIĆU. Beleška o piscu, (napisao) Rista Tošović. Subotica, Minerva, 1956.
 
1958.
20. KONAK. Drama i komedija o ubistvu Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage u pet slika. Crtež autora: Olivera Mitrašinović, korice: Stevan Vujkov. Subotica - Beograd, Minerva, 1956.
 
1959.
21. ITAKA I KOMENTARI. Pogovor (napisao) Tanasije Mladenović. Beograd, Prosveta, 1959.
 
1962.
22. LAMENT NAD BEOGRADOM. Johannesburg, Garamond, 1962.
 23. SEOBE I DRUGA KNJIGA SEOBA I-II. Beograd, Srpska književna zadruga, št. Kultura, 1962.
 
1965.
24. LIRIKA. PROZA. ESEJI. Izbor i predgovor: „Pesnički put Miloša Crnjanskog“, (napisao) Živorad Stojković. Novi Sad – Beograd. Matica srpska – Srpska književna zadruga, 1965. 
25. SERBIA. SEOBE. LAMENT NAD BEOGRADOM. Priredio Živorad Stojković. Novi Sad – Beograd, Matica srpskaSrpska književna zadruga, 1965. 
26. TRI POEME. (Vinjetu na koricama izradio Stojan Ćelić). Beograd, Prosveta, 1965.
 
1966.
SABRANA DELA I-X.
 
27. SEOBE I-III. Priredili Roksanda Njeguš i Stevan Raičković. (Predgovor) Nikola Milošević: „Filozofska dimenzija književnih dela Miloša Crnjanskog“. Beograd – Novi Sad – Zagreb – Sarajevo. Prosveta – Maticasrspka – Mladost – Svjetlost, št. Grafičko preduzeće „Slobodan Jović“, Beograd, 1966. 
28. POEZIJA. LIRIKA ITAKE. KOMENTARI. ANTOLOGIJA KINESKE LIRIKE. PESME STAROG JAPANA. LAMENT NAD BEOGRADOM. Priredili Roksanda Njeguš i Stevan Raičković. Beograd - Novi Sad – Zagreb – Sarajevo. Prosveta – Matica srspka – Mladost – Svjetlost , št. Grafičko preduzeće „Slobodan Jović“, Beograd, 1966.
29. PROZA. Priredili Roksanda Njeguš i Stevan Raičković. Beograd - Novi Sad – Zagreb - Sarajevo. Prosveta – Matica srspka – Mladost Svjetlost, št. Grafičko preduzeće „Slobodan Jović“, Beograd, 1966. 
30. PUTOPISI. Priredili Roksanda Njeguš i Stevan Raičković. Beograd - Novi Sad – Zagreb – Sarajevo. Prosveta – Matica srspka – Mladost - Svjetlost, št. Grafičko preduzeće „Slobodan Jović“, Beograd, 1966. 
31. KOD HIPERBOREJACA I-II. Priredili Roksanda Njeguš i Stevan Raičković. Beograd – Novi Sad – Zagreb – Sarajevo. Prosveta – Matica srspka – Mladost – Svjetlost, št. Grafičko preduzeće „Slobodan Jović“, Beograd, 1966. 
32. DRAME. MASKA. KONAK. TESLA. Priredili Roksanda Njeguš i Stevan Raičković. Beograd – Novi Sad – Zagreb – Sarajevo. Prosveta – Maticasrspka – Mladost – Svjetlost, št. Grafičko preduzeće „Slobodan Jović“, Beograd, 1966. 
33. ESEJI. Priredili Roksanda Njeguš i Stevan Raičković. Beograd – Novi Sad – Zagreb – Sarajevo. Prosveta – Matica srspka – Mladost – Svjetlost, št. Grafičko preduzeće „Slobodan Jović“, Beograd, 1966.
 
1967.
IZABRANA DELA 1–4.
 
34. PESME, PUTOPISI, ESEJI. Izbor, predgovor („Mirni čovek sa Sumatre“) i napomene Petar Džadžić. Sarajevo – Zagreb – Beograd, Svjetlost – Naprijed – Prosveta, št. BIGZ, Beograd, 1967. 
35. DNEVNIK O ČARNOJEVIĆU I DRUGE PROZE. Napomene Petar Džadžić. Sarajevo – Zagreb – Beograd, Svjetlost – Naprijed – Prosveta, št. BIGZ, Beograd, 1967. 
36. SEOBE I-II. Napomene Petar Džadžić. Sarajevo – Zagreb – Beograd, Svjetlost – Naprijed – Prosveta, št. BIGZ, Beograd, 1967.
 
1968.
37. LIRIKA. Izbor i predgovor Ž. Stojković. Beograd, Prosveta, št. Graf. preduzeće „Srbija“, 1968.
 
1970.
38. KAP ŠPANSKE KRVI. Beograd, Nolit, 1970.
 
1971.
39. ROMAN O LONDONU. Beograd, Nolit, 1971.
1972.
40. IZABRANA DELA. Knjiga 1-2. Priredio i predgovor napisao Živorad Stojković. Novi Sad – Beograd, Matica srpska - Srpska književna zadruga, 1972. Knj. 1: Lirika. Proza. Eseji. Predgovor; Knj. 2: Serbia. Seobe. Lament nad Beogradom. 
41. ODABRANI STIHOVI. Izbor pesama za antologiju izvršio Miloš Crnjanski. Beograd, Nolit, 1972 (Beograd, „Kultura“).
 
1973.
42. PRIČE O MUŠKOM. SUZNI KROKODIL. MASKA. Izabrao i Pogovor napisao Uglješa Krstić. Beograd, BIGZ, 1973. 
43. STRAŽILOVO. Predgovor napisao Nikola Milošević, ilustracije Zorana Jovanovića, Čačak, Disovo proleće, 1973 (Beograd, „Slobodan Jović“).
 
1978.
44. SABRANE PESME. Priredila i napisala predgovor Svetlana Velmar-Janković („Pesnik trenutka koji nestaje“). Bibliografija poezije Miloša Crnjanskog. Beograd, Srpska književna zadruga, 1978.
 
1981.
45. KNJIGA O MIKELANĐELU. Priredio i pogovor napisao Nikola Bertolino. Bibliografija tekstova Miloša Crnjanskog o Mikelanđelu objavljenih u periodici. Ilustracije. Beograd, Nolit, 1981. 
46. LIRIKA. Izbor. Priredio Stevan Raičković (Stevan Raičković: „Dnevnik o Crnjanskom“, „Odlazak Miloša Crnjanskog“, „Životopis Miloša Crnjanskog“. Bibliografija Miloša Crnjanskog (izvod)). Beograd, Slovo ljubve, 1981. 
47. SUMATRA I DRUGE PESME. Priredio i predgovor napisao Zvonko Lešić. Izbor iz kritika. Bilješka o piscu. Sarajevo, „Veselin Masleša“, 1981.
 
1982.
48. DNEVNIK O ČARNOJEVIĆU. Pogovor napisao Nikola Milošević („Miloš Crnjanski kao romanopisac“). Beograd, Nolit, 1982.
 
1983.
IZABRANA DELA 1-14.
 
49. PESME. Priredila i pogovor napisala Svetlana Velmar-Janković. Beograd, Nolit, 1983. 
50. DNEVNIK O ČARNOJEVIĆU i druga proza. Izabrao Nikola Bertolino. Beograd, Nolit, 1983. 
51. SEOBE. Knjiga 1-3. Beograd, Nolit, 1983. 
52. KOD HIPERBOREJACA. Knjiga 1-2. Beograd, Nolit, 1983. 
53. ROMAN O LONDONU. Knjiga 1-2. Beograd, Nolit, 1983. 
54. DRAME. Beograd, Nolit, 1983. 
55. PUTOPISI. Izabrali Ivan V. Lalić i Borislav Radović. Beograd, Nolit, 1983.
56. ESEJI. Izabrao Jovan Hristić. Beograd, Nolit, 1983. 
57. EMBAHADE. Knjiga I-III, IV. Priredio Borislav Radović. Bibliografija na engleskom jeziku. Bibliografija na srpskom jeziku. Beograd, Nolit, 1983.
 
1984.
58. EMBAHADE. Knjiga 1-4 (1-3 štampane zajedno). Priredio Borislav Radović. Beograd, Nolit, 1984.
 
1985.
59. PODZEMNI KLUB. Autor pogovora Mirjana Popović-Radović. Beograd, Narodna biblioteka Srbije, 1985 (Fototipsko izdanje).
 
1986.
60. ROMAN O LONDONU. Knjiga 1-2. Predgovor napisao Marko Nedić („Roman o Londonu ili sudar sa stvarnošću“). Bibliografija. Beograd, Nolit, 1986 (Beograd, BIGZ).
 
1987.
61. SEOBE. Knjiga 1-3. Predgovor napisao Nikola Milošević („Istorija i metafizika“). Beograd, Nolit, 1987. 
62. SEOBE. Predgovor i priređivanje Predrag Palavestra („Pesnički roman Miloša Crnjanskog“). Hronologija života Miloša Crnjanskog. Literatura o Milošu Crnjanskom. Beograd, Prosveta, 1987. (Beograd, BIGZ). Slika autora.
 
1989.
63. O BANATU I O BANAĆANIMA. Priredio Stojan Trećakov. Novi Sad, Književna zajednica Novog Sada, 1989 (Zrenjanin, „Budućnost“). 
64. POLITIČKI SPISI. Priredio i pogovor napisao Zoran Avramović. Beograd, Sfarios, 1989 (Čačak, „Univerzal“).
 
1990.
65. SEOBE. DRUGA KNJIGA SEOBA. Jubilarno izdanje – o tristagodišnjici Velike seobe Srba 1690-1990. Priredio i pogovor napisao Dušan Ivanić („O izvorima i izdanju Seoba“). Crnjanski o Seobama. Beograd – Novi Sad – Sarajevo – Lausanne, 1990. Zadužbina Miloša Crnjanskog – Srpska književna zadruga – Matica srpska – BIGZ – Prosveta – Svjetlost – L’Age d’Homme. (Beograd, BIGZ). 
66. ANTOLOGIJA KINESKE LIRIKE I PESME STAROG JAPANA. Odabrao Miloš Crnjanski. (Fototipsko izdanje prvog dela iz 1923, drugog dela iz 1928). Priredio i pogovor napisao Aleksandar Petrov („Crnjanski i poezija istoka“). Pogovor Dragana Šutić-Kubota („Miloš Crnjanski kao prevodilac kineske lirike“). Pogovor Kajoko Jamasaki („Pesme starog Japana Miloša Crnjanskog”). Beograd - Gornji Milanovac, Narodna biblioteka Srbije – Dečje novine, 1990 (Kragujevac, „Nikola Nikolić“). 
67. CRNJANSKI O NACIONALSOCIJALIZMU. Priredio i predgovor napisao Zoran Avramović. Beograd, Beletra, 1990.
 
1991.
68. ESEJI I PRIKAZI. Izabrali i priredili Boško Petrović i Stojan Trećakov. Novi Sad, Književna zajednica Novog Sada, 1991 (Novi Sad „Budućnost“). 
69. ISPUNIO SAM SVOJU SUDBINU. Priredio Zoran Avramović. Pogovor Nikola Milošević („Fortuna komedijant“). Beograd, BIGZ – Srpska književna zadruga – Narodna knjiga, 1991 (Beograd, BIGZ).
 70. NOVA EVROPA. Izbor, komentari i predgovor Radivoj Cvetićanin („Uvod u političkog Crnjanskog“). Beograd, Književne novine, 1991 (Beograd, „Kultura“).
 
1993.
71. KOD HIPERBOREJACA. Priredio i pogovor napisao Nikola Bertolino. Varijante i napomene. Beograd – Lausanne, Zadužbina Miloša Crnjanskog – BIGZ – Srpska književna zadruga – L’Age d’Homme, 1993 (Beograd, BIGZ). 
72. LIRIKA. Priredio i napisao pogovor Živorad Stojković. Beograd – Lausanne, Zadužbina Miloša Crnjanskog – BIGZ – Srpska književna zadruga – L’Age d’Homme, 1993 (Beograd, BIGZ).
 
1995.
73. PUTOPISI I-II. Priredio i pogovor i napomene napisao Nikola Bertolino. Varijante. Prva knjiga: Pisma iz Pariza. Ljubav u Toskani. Naša nebesa. Knjiga o Nemačkoj. U zemlji toreadora i suncaDruga knjiga: Putevima raznim. Beograd – Lausanne, Zadužbina Miloša Crnjanskog –BIGZ – Srpska književna zadruga – L’Age d’Homme, 1993 (Beograd, BIGZ).
 
1996.
74. SEOBE. Priredio i pogovor napisao Dušan Ivanić. Varijante. Beograd – Lausanne, Zadužbina Miloša Crnjanskog – BIGZ – Srpska književna zadruga – L’Age d’Homme, 1993 (Beograd, BIGZ). 
75. DRUGA KNJIGA SEOBA. Priredio i pogovor napisao Dušan Ivanić. Varijante. Beograd – Lausanne, Zadužbina Miloša Crnjanskog – BIGZ – Srpska književna zadruga – L’Age d’Homme, 1993 (Beograd, BIGZ). 
76. PRIPOVEDNA PROZA. Priredio, pogovor i napomene napisao Novica Petković. Varijante. Beograd – Lausanne, Zadužbina Miloša Crnjanskog - BIGZ – Srpska književna zadruga – L’Age d’Homme, 1996 (Beograd, BIGZ).
 
1998.
77. KNJIGA O MIKELANĐELU. Priredio, pogovor i napomene napisao Nikola Bertolino. Varijante. Beograd – Lausanne, Zadužbina Miloša Crnjanskog – BIGZ – Srpska književna zadruga – L’Age d’Homme, 1998 (Beograd, BIGZ).
 
1999.
78. ESEJI I ČLANCI I-II. Priredio Živorad Stojković. Pogovor napisala G(ordana) Ć(irjanić). Verzije. Prva knjiga: Književnost. Umetnost. Druga knjiga: Istorija. Polemike. Razgovori. Beograd – Lausanne, Zadužbina Miloša Crnjanskog– L’Age d’Homme, 1999 (Beograd, BIGZ). 
79. BEOGRAD. Beograd, Narodna knjiga – Alfa, 1999 (Beograd, „Poligraf“).
 
2000.
80. GDE ŽIVI NAJSREĆNIJA ŽENA JUGOSLAVIJE. Beograd, Narodna knjiga – Alfa, 2000. (Beograd, „Bruck-Druck“).
 
2003.

81. NAJLEPŠI PUTOPISI MILOŠA CRNJANSKOG. Priredio i predgovor napisao Miroslav Josić Višnjić („Putopisna proza Crnjanskog“). Beograd, Prosveta, 2003 (Lazarevac, „Elvod-print“)
82. DAĆA U KIKINDI. Priredili Vladimir Sretenović i Miloš Latinović. Kikinda, Cyrtodelfus, 2003 (Novo Miloševo, „Garmond“).

2004.
83. ROMAN O LONDONU. Priredio i pogovor napisao Milo Lompar. Beograd, NIN – Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004 (Novi sad, „Budućnost“). 
84. SEOBE. Beograd, Novosti, 2004 (štampano u Španiji). 
85. SEOBE, DRUGA KNJIGA. Podgorica, Vijesti, 2004 (Barselona, „Industria Grafica“, S. A.) 
86. PISMA LJUBAVI I MRŽNJE. Priredio i predgovor napisao Radovan Popović. Beograd, „Filip Višnjić“, 2004 (Beograd, „Filip Višnjić“).
 
2005.
87. ANTOLOGIJA KINESKE LIRIKE. Priredio Miloš Crnjanski. Čačak, Branko Kukić i Umetničko društvo „Gradac“, 2005 (Beograd, Zuhra).
 
2006.
88. ROMAN O LONDONU (kritičko izdanje). Priredio Svetozar Koljević, sa saradnicima. Zadužbina Miloša Crnjanskog (Beograd) i L’Age d’Homme (Lausanne), 2006. („Budućnost“, Novi Sad), 2006.
 
2007.
89. ROMAN O LONDONU. Pogovor: Milo Lompar. CID. Podgorica, 2007.
 

 
II ZBORNICI, ČASOPISI, KATALOZI…
Posebna izdanja
 
1983.
1. MILOŠ CRNJANSKI – SEOBE KAO SUDBINA, KATALOG Izložbe o stogodišnjici rođenja Miloša Crnjanskog, Narodna biblioteka Srbije, Beograd, 1983.
 
1988.
2. CRNJANSKI. „Zavičaj“, časopis Matice iseljenika Srbije..., Beograd, 1988.
 
1993.
3. Bognar Ferenc, Fejer Adam: MILOŠ CRNJANSKI ES A SERBZ KULTURA („Tanulmanyo), Szeged, 1993.
 
1994.
4. Josić Višnjić i Crnjanski: PUTOPISNA PROZA MILOŠA CRNJANSKOG. Savremena srpska proza, Trstenik, 1994.
 
2005.
5. PREĆUTANI CRNJANSKI (1932-35). “Dveri srpske”, br. 25, Beograd, 2005. 
6. SIRBII IN AVANGARDA, “Vatra”, 7-8, 2005. Bucuresti, Romania. 
7. Beskrajni plavi krug, br. 12; List učenika OŠ “Miloš Crnjanski” Beograd, oktobar 2005.
 

 
III PREVODI
Posebna izdanja
  
1941.
1. OROKOS VANDORLAS (Seobe). Forditotta Csuka Zoltan, Budapest, 1941.
 
1963.
2. PANDUREN (Seobe). Ins Deutsche ubertragen von Ina Jun-Broda. Wien – Munchen – Basel, Verlag Kurt Sesch, 1963. 
3. SELTVE (Seobe). Prevedel Tone Potokar. Maribor, 1963.
 
1964.
4. PANDOREN (Seobe). Geautoriseerde vertaling Pieter Grashoff. Voor Nederland, 1964.
 
1967.
5. Kommentare zuj „ITHAKA“. Autorisierte Peter Urban. Frankfurt a/M., Suhrkamp, 1967.
 
1970.
6. JOURNAL DE ČARNOJEVIĆ (Dnevnik o Čarnojeviću). Traduction et preface d Olga Marković. Lausanne, ed. L Age d Homme, 1970.
 
1971.
7. ZAPISKI O CZARNOJEVICIU I INNE UTWORY. Pretozita Danuta Cirlic – Straszynska. Warszawa, 1971.
 
1974.
8. LONDON REGENYE (Roman o Londonu). Forditotta Acs Karoly. Bzdapest, 1974.
 
1975.
9. CESTAMI ŽIVOTA A SMRTI. Bratislava, Slovensky spisovatel, 1975.
 
1976.
10. KVAPKA ŠPANIELSKEY KRVI (Kap španske krvi). Preložil Michael Naubinsky. Bratislava, 1976.
 
1981.
11. PRESELENIE. DNEVNIK NA ČARNOJEVIČ (Seobe. Dnevnik o Čarnojeviću). Софија, 1981 .
 
1982.
12. WEDRO W KI (Seobe). PrezeklAD grzegorz Latuszynski, Lodz, 1982.
 
1986.
13. MIGRATIONS (Seobe). Traduit par Велимир Поповић. Paris – Lausanne, Julliard – L Age d Homme, 1986.
 
1989.
14. PERESELENIE (Seobe). Перевод И. Дорбиј. Москва, 1989.
 
1990.
15. MIGRACIONES (Seobe). Traduccion de Pilar Gil Canoves. Barcelona, 1990.
 
1991.
16. L AMOUR EN TOSCANE (Ljubav u Toskani). Traduit par Поповић. Lausanne , L Age d Homme, 1991. 
17. ROMAN O LONDONE (Roman o Londonu). Перевод Т. Виртиј, Москва 1991.
 
1992.
18. LE ROMAN DE LONFRES (Roman o Londonu) . Traduit par Велимир Поповић. Lausanne, L Age d Homme, 1992.

19. MIGRATIONS (Seobe). Traduit par Велимир Поповић, Introduction de Nикола Милошевић („La vie et l oeuvre de Tsernianski“), Paris – Lausanne,Juliard – L Age d Homme, 1992.

20. MIGRAZIONI. Prt. 1 (Seobe), Tradzione di Lionello Costantini, Milano, Adelphi edizioni, 1992.
 
1993.
21. LAMENTO POUR BELGRADE. (Lament nad Beogradom). Traduit par Slobodan Despot. Lausanne, L Age d Homme, 1993.
 
1999.
22. ITHAQUE (Itaka i komentari). Traduit par Владимир Андре Чејовић et Anne Renoue. Lausanne, L Age d Homme, 1999.
 
2001.
23. UNE GOUTTE DE SANG ESPAGNOL. Traduction et postface de Слободан Деспот. Lausanne, L Age d Homme, 2001.
  
2003.
24. POWIESC O LONDYNIE (Roman o Londonu). Przetozyl Бранислав Бранко Ћирлић, Torun 2003.


 
IV LITERATURA O MILOŠU CRNJANSKOM
 
Posebna izdanja
 
1. Nikola Milošević: ROMAN MILOŠA CRNJANSKOG. Problem univerzalnog iskaza. Beograd, SKZ, 1970.
2. Aleksandar Petrov: POEZIJA CRNJANSKOG I SRPSKO PESNIŠTVO. Beograd, „Vuk Karadžić“, 1971.
3. Vladimir Bunjac: DNEVNIK O CRNJANSKOM. Beograd, BIGZ, 1982.
4. Vladimir Bunjac: KAMENOVANI CRNJANSKI. Valjevo, „Milić Rakić“, 1986.
5. Stevka Šmitran: CRNJANSKI I MIKELANĐELO. Kruševac, Bagdala, 1988.
6. Jeromonah Jovan Ćulibrk: Crno sunce i oko njega krug. Izdanje autora, 1991. 
7. Petar Džadžić: POVLAŠĆENI PROSTORI MILOŠA CRNJANSKOG. Beograd, Prosveta, 1993.
8. Milorad R. Blečić: ŠUME, ZLATNE ŠUME I DRUGE BILJKE U DNEVNIKU O ČARNOJEVIOĆU MILOŠA CRNJANSKOG, Književna zajednica Zvezdara, Narodna biblioteka „Vuk Karadžić“, Novi Beograd, Jugograf, Beograd, 1993.
9. Zoran Avramović: POLITIKA I KNJIŽEVNOST U DELU MILOŠA CRNJANSKOG. Beograd, Vreme knjige, 1994.
10. Jelena S. Banković: METAMORFOZE PADA U DELU MILOŠA CRNJANSKOG, Beograd, Nezavisna izdanja Slobodana Mašića, 1996. 
11. Milo Lompar: O ZAVRŠETKU ROMANA (Smisao završetka u romanu Druga knjiga Seoba Miloša Crnjanskog), Beograd, 1995.
12. Milo Lompar: CRNJANSKI I MEFISTOFEL, Beograd, Vreme knjige, 2002. 
13. Milo Lompar: APOLONOVI PUTOKAZI (Eseji o Crnjanskom)Beograd, Službeni list SCG, 2004. 
14. Zoran Avramović: ODBRANA CRNJANSKOG. Beograd, autorsko izdanje, 2004.
15. Boško Obradović: MILOŠ CRNJANSKI I NOVI NACIONALIZAM. Beograd, Hrišćanska misao, 2005. 
16. Gorana Raičević: Eseji Miloša Crnjanskog. Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad, 2005. 
17. Jovica Stamenković: ODBRANA CRNJANSKOG. Fileks, Leskovac, 2006. 
18. Ljiljana Gerasimović: CRNJANSKI I VREME. Institut za političke studije, Beograd, 2006. 
19. Radmila Popović: CRNJANSKI I LONDON. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo, 2006. (“Glas srpski – Grafika”, Banja Luka).